• Part of
  Ubiquity Network logo
  Publish with us Cyhoeddi gyda ni

  Cyhoeddi gyda ni

  Gwybodaeth gyffredinol

  Rydyn ni’n gyhoeddwr sefydliadol ar-lein o gyfnodolion electronig, cyfresi papurau gwaith / adroddiadau, trafodion cynadleddau a chronfeydd data. Rydyn ni’n bwriadu ehangu ein hamrywiaeth o fformatau cyhoeddi yn ystod 2017-18, gan ein galluogi i gyhoeddi monograffau ymchwil ac allbynnau anhraddodiadol.

  Ar hyn o bryd rydyn ni’n gyhoeddwr Mynediad Agored Diemwnt sy’n cynnig ein holl gyhoeddiadau am ddim i ddarllenwyr ym mhedwar ban byd dan drwydded CC. Nid ydym yn codi tâl ar awduron a golygyddion am gyhoeddi gyda ni.

  I’r golygyddion

  Rydym yn croesawu cynigion am deitlau newydd, neu geisiadau gan olygyddion sydd am drosglwyddo teitlau sefydledig i Wasg Prifysgol Caerdydd. Darllenwch y canllawiau isod ac yna cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i ofyn am ffurflen gais.

  Canllawiau ceisiadau

  Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais, caiff eich cynnig ei adolygu gan Fwrdd Golygyddol Gwasg Prifysgol Caerdydd. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cytuno ar gontract cyhoeddi gyda chi ac yn rhoi cyngor i chi ar lunio dogfen Trwydded i Gyhoeddi ar gyfer eich awduron.

  I’r awduron

  Canllawiau cyflwyno