• Part of
  Ubiquity Network logo
  Publish with us Cyhoeddi gyda ni

  Cyhoeddi gyda ni

  Gwybodaeth gyffredinol

  Rydym yn gyhoeddwr sefydliadol ar-lein o gyfnodolion electronig, monograffau ymchwil, cyfres o bapurau gwaith a thrafodion cynadleddau.

  Mae pob croeso i olygyddion ac awduron darnau gwaith mewn fformatau anhraddodiadol gysylltu â ni i gael canllawiau pwrpasol, os nad yw'r rheiny a ddangosir isod yn berthnasol.

  Rydym yn gyhoeddwr Mynediad Agored, sy'n cynnig ein holl gyhoeddiadau yn rhad ac am ddim i ddarllenwyr ledled y byd, o dan drwydded Creative Commons. Nid ydym yn codi tâl ar awduron a golygyddion cyfnodolion a chyfresi nad ydynt yn llyfrau am gyhoeddi gyda ni (Mynediad Agored Diemwnt). Ni chodir tâl am awduron a golygyddion monograff o Brifysgol Caerdydd am gostau cyhoeddi sylfaenol eu cyhoeddiadau, er y gellir gwneud rhai taliadau am wasanaethau ychwanegol. Anfonebir awduron a golygyddion monograff nad ydynt yn aelodau o Brifysgol Caerdydd am ychydig bach o Dâl Cyhoeddi Llyfr (Mynediad Agored Aur).

  I’r golygyddion

  Rydym yn hapus i ystyried cynigion ar gyfer teitlau newydd. Mae pob croeso i olygyddion sydd eisiau trosglwyddo cyfnodolion neu gyfres o deitlau sefydledig i Wasg Prifysgol Caerdydd wneud cais hefyd. Darllenwch y canllawiau isod ac yna cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i ofyn am ffurflen gais.

  Canllawiau ar gyfer cynigion cyfresol (cyfnodolion, cyfreso bapurau gwaith, cyfres o adroddiadau a chyfresi trafodion cynadleddau)

  Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais, caiff eich cynnig ei adolygu gan Fwrdd Golygyddol Gwasg Prifysgol Caerdydd. Os bydd eich cais yn llwyddiannus,byddwn yn cytuno ar gontract cyhoeddi gyda chi ac yn rhoi cyngor i chi ar lunio dogfen Trwydded i Gyhoeddi ar gyfer eich awduron.

  Canllawiau ar gyfer cynigion monograff (llyfrau, cyfres o lyfrau, gwerslyfrau, cyfres o werslyfrau, papurau gweithio sengl, adroddiadau sengl a chyfrolau sengl o drafodion cynadleddau)

  Os ydych yn gwneud cais am gyhoeddi cyfrol sengl, nid oes angen cyflwyno cynnig cyhoeddiad cyn bod eich cyfaint wedi'i orffen. Cwblhewch a chyflwynwch ffurflen cynnig llyfr, ynghyd â'r llawysgrif lawn ar gyfer eich cyfrol. I wneud cais am gyhoeddi cyfres o fonograffau, cwblhewch ffurflen cynnig cyfres a ffurflen cynnig llyfr a'i hanfon atom, ynghyd â llawysgrif lawn y gyfrol gyntaf yn y gyfres.

  Gellir gwneud cais am gopïau o'r ffurflenni oddi wrthym yn cardiffuniversitypress@caerdydd.ac.uk. Ar ôl i'ch ffurflenni a llawysgrif ddod i law, bydd ein Panel Comisiynu Monograff yn eu ystyried, ac yn eu hanfon i'w adolygu gan gymheiriaid os ydynt yn bodloni meini prawf y Panel. Bydd y Panel yn argymell i'r Bwrdd Golygyddol p'un ai i dderbyn neu wrthod ar sail yr adolygiadau a gafwyd gan gymheiriaid. Os bydd y cynnig yn cael ei dderbyn i'w gyhoeddi, byddwn yn cytuno ar gontract cyhoeddi gyda chi.

  Os ydych yn awdur

  Canllawiau ar gyfer cyflwyno cyfresi (erthyglau cyfnodolion, cyfres o bapur gweithio, cyfres o adroddiadau a chyfres o bapurau cynhadledd)

  Canllawiau cyflwyno ar gyfer cyfrolau sengl (llyfrau,gwerslyfrau, papurau gweithio sengl, adroddiadau sengl a chyfrolau sengl o drafodion cynadleddau)

  Canllawiau cyflwyno ar gyfer cyfres o lyfrau (gan gynnwys cyfres o werslyfrau)

  Cam 1

  Cam 2