• Part of
  Ubiquity Network logo
  Publish with us Cyhoeddi gyda ni

  Amdanom ni

  Mae Gwasg Prifysgol Caerdydd (GPCaerdydd), a sefydlwyd yn 2014, yn gyhoeddwr ymchwil academaidd Mynediad Agored ar-lein. Mae’n unigryw ar hyn o bryd gan ei bod yn gweithredu’r model Diemwnt o Fynediad Agored, lle ni chodir tâl ar awduron na darllenwyr (‘cyrraedd am ddim, gadael am ddim’) ar gyfer cyhoeddiadau cyfnodolyn. Y geiriau rydyn ni’n glynu wrthynt yw ‘Cywirdeb, Amrywiaeth a Pherthnasedd’.

   Mae Gwasg Prifysgol Caerdydd wedi derbyn nifer o gyfnodolion a gyfres papurau gwaith hyd yma, y mae gan bob un ohonynt fyrddau golygyddol rhyngwladol sy'n cynnwys cysylltiad â Phrifysgol Caerdydd.

  Rydym bellach yn dechrau ychwanegu monograffau, llyfrau a chanlyniadau ymchwil mewn fformatau anhraddodiadol o safon i’n hamrywiaeth o gyhoeddiadau ar-lein. Rydym yn croesawu cynigion am deitlau newydd, neu geisiadau gan olygyddion sydd am drosglwyddo cyhoeddiadau sefydledig i Wasg Prifysgol Caerdydd. Os oes gennych gynnig am gyfnodolyn neu gyhoeddiad arall, cysylltwch â ni.

  Y weledigaeth

  Datblygu Gwasg Prifysgol Caerdydd ymhellach fel cyhoeddwr sefydliadol dylanwadol, arloesol sy’n ymrwymedig i arloesedd a rhagoriaeth mewn cyhoeddi Mynediad Agored, er budd y byd academaidd a’r gymuned allanol ehangach.

  Y genhadaeth

  Cyhoeddi ymchwil academaidd wreiddiol o safon ar-lein o leiaf neu ddim cost a heb wneud elw, er mwyn sicrhau bod y cyhoeddiadau yn cydymffurfio ag egwyddorion Mynediad Agored a mandadau cyllidwyr a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) drwy drwyddedau Creative Commons.

  Nodau

  Bwrdd Golygyddol

  Mae’r Bwrdd Golygyddol yn cynnwys staff academaidd Prifysgol Caerdydd, sydd â phrofiad amrywiol, sefydledig o gyhoeddi Mynediad Agored, cynrychiolwyr PhD o'r Brifysgol, ac aelodau o Wasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol sy’n rheoli agweddau gweithredol Gwasg Prifysgol Caerdydd.

  Swyddogion

  Yr Athro Paul Bowman, Cadeirydd
  Athro a Chyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd.

  Yr Athro Mark Llewellyn, Dirprwy Cadeirydd
  Athro Llenyddiaeth Saesneg, Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd.

  Alice Percival, Ysgrifennydd
  Swyddog Gweithredol Gwasg Prifysgol Caerdydd, Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd.

  Aelodau

  Dr Tilmann Altenberg
  Darllenydd mewn Astudiaethau Sbaenaidd, Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Caerdydd.

  Dr Julian Brigstocke
  Darlithydd mewn Daearyddiaeth Ddynol, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd. 

  Yr Athro Gillian Bristow
  Athro Daearyddiaeth Economaidd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, a Deon Ymchwil, Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd.

  Dr Dylan Foster Evans
  Pennaeth, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. 

  Dr Hugh Griffiths
  Darlithydd, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd.

  Yr Athro Ben Hannigan
  Athro Nyrsio Iechyd Meddwl, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd.

  Dr Jenny Kidd
  Uwch Ddarlithydd, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd.

  Tracey Stanley
  Cyfarwyddwr Gweithredol Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd a Llyfrgellydd Gweithredol y Brifysgol.

  Helen Sharp
  Swyddog Cyhoeddiadau Ysgolheigaidd, Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd.

  Dr Alison Weightman
  Pennaeth Ymchwil ac Ymgysylltu Academaidd a Rheolwr Cyhoeddiadau Ysgolheigaidd dros dro, Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd, gyda chyfrifoldeb am reoli Gwasg Prifysgol Caerdydd.  

  Dr Elisa Wynne-Hughes
  Darlithydd Cysylltiadau Rhyngwladol, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd.

  Cynrychiolwyr myfyrwyr

  Laura Sinclair
  Myfyriwr PhD, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd.

  Qays Stetkevych
  Myfyriwr PhD, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd.

  Joshua Stevenson-Hoare
  Myfyriwr PhD, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd.

  Lui (Radium) Tam
  Myfyriwr PhD, Ysgol Pensaerniaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd.

  Tiffany Treadway
  Myfyriwr PhD, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd , Prifysgol Caerdydd.